2. FONS PÚBLIQUES VIRTUALS D’INFORMACIÓ

1 BOE I DOGC

https://educaoas.files.wordpress.com/2015/06/1-boe-i-dogc2.pdf

Aishhh quantes vegades hem necessitat trobar una dada!

Les empreses, amb una determinada sistemàtica, necessiten dades i aquestes les busquen a:

-Diaris Oficials: BOE i DOGC

-Televisió, ràdio i premsa

-Seguretat Social

-Agència Tributària

-Registre Mercantil

-Entorns virtuals diversos: pàgines grogues, gencat,….

-Altres: entrevistes, enquestes, investigació, telèfon,…

Segons els seus objectius.

 

Quatre coses cal tenir en compte:

-Que hem de buscar i on

-Quan ho hem de fer

-Com les analitzem

-Quins són els resultats

I ojo, que moltes informacions només es necessiten puntualment,  i alguna s’encarrega a un assessor per la seva complexitat.

Aquesta tasca administrativa ha de tenir el seu forat a l’agenda perquè sol ser important, i per tant, cal planificar-la!!!

Per fer una enquesta, realitzar una factura de venda, buscar una llei, un model fiscal o laboral, fer una balanç o un informe sobre els productes estrella d’una empresa necessitem dades.

Anem a veure on les trobem i cada quan ho fem per planificar-ho, val?

Comencem pel BOE I EL DOGC.

Adjunto pdf amb teoría 😀

I 2 vídeos sobre el BOE per tal que repassis el vist a classe i opinis aquí al blog sobre les empreses o activitats econòmiques afectades pel contingut del segon vídeo

 

1. PRESENTACIÓ

Amb el Mòdul OAS s’intenten cobrir aquelles tasques auxiliars de tipus administratiu que recauen sobre l’auxiliar administratiu com buscar dades, fotocopiar-les o escanejar-les, arxivar-les i destruir-les; atendre el telèfon, escriure un e-mail, comprar material d’oficina o anar a bancs i a correus.

Serà en funció de les nostres necessitats que buscarem solucions eficients i productives i planificarem tasques, més aviat en un entorn virtual, entorn cada cop més propi del mon empresarial.

En la primera UF treballarem les fonts d’informació, la filtrarem i l’analitzarem i la guardarem si cal.

En la segona UF estudiarem varis protocols de treball per executar diverses tasques, i com planificar-se i gestionar-se a nivell individual i grupal.

Anem-hi !!!