3. MITJANS AUDIOVISUALS

Són moltes les empreses que actualment utilitzen els recursos que ofereixen els mitjans audiovisuals per cercar informacions especialitzades que els puguin servir en les seves activitats diàries.

La diapositiva, la premsa, el vídeo i els nous sistemes multimèdies de la informática són d’utilitat tant per buscar informació com per difondre’n.

Actualment les noves tecnologies i l’augment d’usuaris  han permès que aquests mitjans s’hagin integrat a l’empresa de forma natural. Els mitjans audiovisuals i multimèdia són el nou canal de comunicació i hem d’accedir-hi  com interessats.

En funció dels objectius de l’empresa haurem de seleccionar les més interessant i optimitzar-los per treure’n rendiment.

Pdf Mitjans Audiovisuals

Entra a:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/periodico-entra-movil-los-lectores-con-whatsapp-4484141

i subscriu-te al Periodico per whatsapp gratis durant 1 mes

Això és el que has de fer en 1/2 hora:

1-Entra  a:

http://elpais.com/

http://www.lavanguardia.com/

http://www.ara.cat/

o a qualsevol altra diari i busca 2 notícies que puguin afectar a les empreses i raona les respostes. .

2-Entra a la web de la televisió nacional, regional o local i busca 2  notícies que puguin afectar a les empreses i raona les respostes. .

3-Entra a qualsevol ràdio on-line i busca 2 programes de ràdio amb o sense podcast   que puguin afectar a les empreses i raona les respostes. .

Envia els teus resultats aquí al blog i les comentarem

 

 

 

 

 

 

 

Creativitat i networking:

 https://www.youtube.com/watch?v=trcJL2msS6g

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ

Amb el Mòdul OAS s’intenten cobrir aquelles tasques auxiliars de tipus administratiu que recauen sobre l’auxiliar administratiu com buscar dades, fotocopiar-les o escanejar-les, arxivar-les i destruir-les; atendre el telèfon, escriure un e-mail, comprar material d’oficina o anar a bancs i a correus.

Serà en funció de les nostres necessitats que buscarem solucions eficients i productives i planificarem tasques, més aviat en un entorn virtual, entorn cada cop més propi del mon empresarial.

En la primera UF treballarem les fonts d’informació, la filtrarem i l’analitzarem i la guardarem si cal.

En la segona UF estudiarem varis protocols de treball per executar diverses tasques, i com planificar-se i gestionar-se a nivell individual i grupal.

Anem-hi !!!