XARXES SOCIALS I PROFESSIONALS

Hola

La digitalització és ja un fet cultural. Atreu, impacta, arriba, és un canal ràpid, fa que siguis visible, i per tant afecta moltíssim a les empreses

Mira:

Mira:

Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

 

Instagram

 

 

Opina ara sobre l’aplicació de facebook, linkedin, youtube, whatsapp, twitter i web al mon empresarial. Fes-ho xarxa per xarxa, buscant informació diversa llegint articles per internet o mirant aquestes xarxes per empreses en concret , i publica-ho aquí al blog

1. PRESENTACIÓ

Amb el Mòdul OAS s’intenten cobrir aquelles tasques auxiliars de tipus administratiu que recauen sobre l’auxiliar administratiu com buscar dades, fotocopiar-les o escanejar-les, arxivar-les i destruir-les; atendre el telèfon, escriure un e-mail, comprar material d’oficina o anar a bancs i a correus.

Serà en funció de les nostres necessitats que buscarem solucions eficients i productives i planificarem tasques, més aviat en un entorn virtual, entorn cada cop més propi del mon empresarial.

En la primera UF treballarem les fonts d’informació, la filtrarem i l’analitzarem i la guardarem si cal.

En la segona UF estudiarem varis protocols de treball per executar diverses tasques, i com planificar-se i gestionar-se a nivell individual i grupal.

Anem-hi !!!