EQUIPS DE REPROGRAFIA

Hola,

Continuem parlant de procès i arxiu de documents amb els equips de reprografia.

Aquests aparells són de vital importància per a la manipulació, la transformació i l’arxiu de qualsevol informació en les empreses. Parlem de fotocopiadores, les impressores, els escàners i les enquadernadores.

Descarrega’t els apunts, d’acord?

10 Equips Reprografia

I consulta el canal de youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCt805C1fyO040XO96mlHSXA

2. FONS PÚBLIQUES VIRTUALS D’INFORMACIÓ

1 BOE I DOGC

https://educaoas.files.wordpress.com/2015/06/1-boe-i-dogc2.pdf

Aishhh quantes vegades hem necessitat trobar una dada!

Les empreses, amb una determinada sistemàtica, necessiten dades i aquestes les busquen a:

-Diaris Oficials: BOE i DOGC

-Televisió, ràdio i premsa

-Seguretat Social

-Agència Tributària

-Registre Mercantil

-Entorns virtuals diversos: pàgines grogues, gencat,….

-Altres: entrevistes, enquestes, investigació, telèfon,…

Segons els seus objectius.

 

Quatre coses cal tenir en compte:

-Que hem de buscar i on

-Quan ho hem de fer

-Com les analitzem

-Quins són els resultats

I ojo, que moltes informacions només es necessiten puntualment,  i alguna s’encarrega a un assessor per la seva complexitat.

Aquesta tasca administrativa ha de tenir el seu forat a l’agenda perquè sol ser important, i per tant, cal planificar-la!!!

Per fer una enquesta, realitzar una factura de venda, buscar una llei, un model fiscal o laboral, fer una balanç o un informe sobre els productes estrella d’una empresa necessitem dades.

Anem a veure on les trobem i cada quan ho fem per planificar-ho, val?

Comencem pel BOE I EL DOGC.

Adjunto pdf amb teoría 😀

I 2 vídeos sobre el BOE per tal que repassis el vist a classe i opinis aquí al blog sobre les empreses o activitats econòmiques afectades pel contingut del segon vídeo